Clavis Piano's Piano onderhoud

Pianostemmen

Bij Clavis Piano's wordt ieder akoestisch instrument vanzelfsprekend gestemd en afgeregeld bij u geleverd. Vier tot zes weken na levering wordt uw instrument nogmaals door ons gratis gestemd en wordt de afregeling gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw instrument jaarlijks twee keer te laten stemmen voor een stemtarief van 200,00 per jaar voor tw stembeurten, gewoon bij u thuis. U kunt ook kiezen voor een stemabonnement van n keer per jaar. Hiervoor zijn de kosten dan 110,00 per jaar. Deze abonnementsvormen zijn gemakkelijk voor u want wij houden voor u in de gaten wanneer uw piano of vleugel weer aan de beurt is om gestemd te worden.

Wilt u geen stemabonnement maar een losse stemming, zeg maar een stemming die wordt uitgevoerd wanneer u dat nodig vindt, dan rekenen wij 120,00 voor deze stembeurt. U zult begrijpen dat wij altijd langer bezig zijn met een instrument dat nauwelijks of onregelmatig is gestemd dan bij een piano of vleugel die wij jaarlijks twee keer stemmen. Ook voor een eerste stembeurt bij aanvang van een nieuw abonnement rekenen wij het losse stemtarief, om dezelfde reden als bovenstaand. Vervolgstemmingen in het nieuwe abonnement zijn dan gewoon weer 200,00 voor twee stembeurten of 110,00 voor een stembeurt per jaar.

Wanneer u uw piano gestemd wilt hebben dan kunt u ons mailen naar info@clavis.nl of bellen naar 020-6221404 voor regio Amsterdam, naar 030-2314212 voor regio Utrecht en naar 015-2139939 voor regio Den Haag. Wij sturen uw verzoek dan direct door naar een van onze pianostemmers in de betreffende regio.

Meer lezen

Klank- en toonvorming: waarom is regelmatig stemmen noodzakelijk?

Mede benvloed door de akoestiek van het vertrek waarin zich de piano of vleugel bevindt, wordt de klank van het instrument veroorzaakt door het in trilling brengen van stalen snaren, die trilling wordt versterkt en hoorbaar via een klankbord (zangbodem). De klanken die het instrument voortbrengt hebben een bepaalde frequentie (aantal Hertz) die de toonhoogte bepaalt.

Hoofdzakelijk door de wisselingen van temperatuur en vochtigheidsgraad gaan de zangbodem en de besnaring krimpen en uitzetten waardoor de snaarspanning verandert. Door deze veranderende snaarspanning wordt het instrument onzuiver. De pianostemmer kan, door te draaien aan de stempennen, deze snaarspanning weer corrigeren.

Een piano of vleugel ontstemt voornamelijk door seizoensinvloeden en in veel mindere mate door het al of niet bespelen van het instrument. Door de vier jaargetijden behoort u het stemmen van uw instrument feitelijk 4 x per jaar te laten doen omstreeks het wisselen van de seizoenen. Het is tegenwoordig gebruikelijk om de piano of vleugel 3 keer en soms maar 2 keer per jaar te laten stemmen. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om het gehele jaar een zuiver klinkende piano of vleugel te bespelen. Daarentegen kan een onzuiver instrument de oorzaak zijn dat u minder plezier beleeft aan het pianospelen.

Dat het stemmen belangrijk is behoeft waarschijnlijk geen betoog maar wat de pianostemmer ook tijdens dit onderhoud kan zien is het ontstaan van kleine mechanische 'probleempjes' en kan hij deze verhelpen voordat ze grote problemen veroorzaken.

Meer lezen

Het mechanische gedeelte: binnenwerk, toetsen, pedalen en de kast

Beslissend voor de klankvorming alsmede voor de speelaard van een piano of vleugel is het inwendige mechaniek. Met vilt omspannen hamertjes, scharnierend in vernuftige lagertjes, moeten duizenden keren feilloos dezelfde weg naar de snaren afleggen. Tussen hamers en klavier (toetsen) bevindt zich per toets een ingewikkeld louter mechanisch overbrengingssysteem, dat, afhankelijk van de speelfrequentie, aan een zekere slijtage onderhevig is.

Bij storingen van minder ernstige aard verdient het aanbeveling uw stemmer te raadplegen, die vaak het euvel kan verhelpen. Ook bij twijfel kunt u uw pianostemmer altijd benaderen!

De stemmer weet zich bovendien geruggensteund door de technische dienst van het bedrijf. Onderhoud dat u zelf kunt plegen aan mechanische delen beperkt zich tot klavier en pedalen.

Het klavier kunt u schoonmaken door het met een vochtige doek af te nemen en daarna met een zachte doek droog te wrijven. Geen spiritus of andere agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken!

De pedalen kunnen met koperpoets op de voorgeschreven wijze worden behandeld. Let u er echter wel op, dat de kast rondom de pedalen niet wordt geraakt, omdat daardoor witte vlekken ontstaan.

De piano en vleugel als meubel: de kast

Het uiterlijk van een piano of vleugel is natuurlijk van groot belang voor u.

Het kastwerk van het instrument onderscheidt zich niet van enig ander gelakt, gebeitst of anderszins behandeld meubelstuk. Vandaar dat een algemeen advies over het onderhoud van de buitenkant van uw instrument eigenlijk niet mogelijk is: de aard van de oppervlaktebehandeling in de fabriek bepaalt ook het soort onderhoud dat daaraan moet worden verricht. Clavis heeft daarom wat verschillende onderhoudsvormen voor u op een rijtje gezet.

Onderhoud van de kast bij nieuwe piano's en vleugels:

Zwarte hoogglans polyester laklaag: afstoffen met een zachte plumeau en n keer per jaar poetsen met een hoogglans polish waarin siliconen zijn verwerkt. Deze polish is te verkrijgen bij Clavis! Wanneer er kleine krasjes zijn ontstaan dan kunt u die grotendeels verwijderen met deze polish.

Houtsoorten normaal gelakt: afstoffen met een doek of plumeau en n keer per jaar de kast inwrijven met een niet te dikke onderhoudsolie.

Onderhoud van de kast van oudere piano's en vleugels:

Zwarte hoogglans politoer: afstoffen met doek of plumeau en n keer per jaar poetsen met polish waarin GEEN siliconen zijn verwerkt. Deze polish is te verkrijgen bij Clavis!

Houtsoorten normaal gelakt: afstoffen met een doek of plumeau en n keer per jaar de kast inwrijven met een niet te dikke onderhoudsolie. Denk erom, eerst een proefstukje te maken op een niet in het zicht liggende plaats om te beoordelen hoe de olie pakt op de verkleurde laklaag. Als er na 24 uur vlekken zijn ontstaan doordat delen wel en niet gepakt hebben dan stoppen! In dit laatste geval gewoon niets meer aan doen.

Meer lezen

Het klimaat waarin het instrument zich bevindt

Een piano- of vleugelfabrikant weet niet van tevoren, waar een afgeleverd instrument naar toe gaat. Hij kan dus ook niet in detail rekening houden met de omstandigheden waarin het nieuwe instrument zal verkeren. Clavis kan dat in overleg met u wel!

Instrumenten worden bij verhuizing bovendien ook weer in een andere omgeving geplaatst. Kortom: een piano of vleugel, waarin hout en metaal zijn verwerkt, kan niet worden aangepast aan zijn omgeving. De aanpassing zal in de ruimte zlf moeten geschieden. De voornaamste factoren waarmee de piano- of vleugelbezitter rekening dient te houden zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid

De temperatuur van het vertrek is minder belangrijk dan men zou denken. Hout en metaal hebben weliswaar veelal de neiging iets uit te zetten of te krimpen bij hogere, resp. lagere temperaturen en ook de hedendaagse lijmsoorten zijn nog wel enigszins temperatuurgevoelig, maar daar kunnen piano's en vleugels binnen zekere grenzen wel tegen.

Het gevaar is niet alleen gelegen in wisselingen van temperatuur, maar veel meer in de daarmee samenhangende luchtvochtigheid. Het weer buiten (luchtdruk, vochtigheid en temperatuur) bepaalt de hoeveelheid waterdamp in de lucht. De lucht kan extreem droog zijn, zoals in een vrieskist, of heel vochtig tot verzadigd, te merken aan mist of regen.

Relatieve luchtvochtigheid is het percentage waterdamp in de lucht ten opzichte van de totale verzadiging (100%) van dezelfde hoeveelheid lucht bij dezelfde temperatuur. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht, vandaar dat onze zomers relatief vochtiger zijn dan de winters.

Hoewel het materiaal in de hedendaagse piano's en vleugels enige schommelingen in de relatieve vochtigheid wel kan verdragen, kunnen extreme dalingen en stijgingen in die vochtigheidsgraad funest zijn voor uw instrument (zowel in- als uitwendig)! De spanningen in te snel drogend (verdampend) hout zijn van dien aard, dat vrijwel geen constructie daartegen bestand is: het hout gaat trekken en kan zelfs scheuren. In een te vochtige omgeving zal hout uitzetten en zullen metalen oxideren, waardoor allerlei onderdelen kunnen vastlopen: toetsen blijven steken, pedalen gaan kraken, scharnieren en snaren gaan roesten.

Vooral omdat er diverse soorten hout in piano's en vleugels verwerkt zijn die ieder hun specifieke vochtopname-eigenschappen hebben, is het controleren van de relatieve vochtigheid een belangrijke zaak.

Hygrometer

De ideale luchtvochtigheid in ons huis is tussen de 40 en 60% zoals wordt aangegeven op een hygrometer. Deze hygrometer dient wel 1 keer per jaar geijkt te worden. Dat doet men door de hygrometer een half uur in een kletsnatte doek te wikkelen. Na een half uur in bovengenoemde lap de wijzer eventueel verplaatsen naar 96%. Dit kunt u meestal doen met een schroefje aan de onder- of achterkant van de hygrometer. Zorgt u wel voor een goed passende schroevendraaier voordat u begint aan het ijken. De hygrometer ophangen of ergens neerleggen in het vertrek waar het instrument zich bevindt.

Als de waarde op de hygrometer gaat zakken onder de 35-40% dan moet u eigenlijk vocht gaan toevoegen. Dit kunt u op verschillende manieren doen. De OUDE potten, gevuld met water en oude kranten onder in de piano, doen niet meer mee. Deze zorgen voor teveel vocht op n plek in de piano!

Hydrocel

De hydroceel-unit is een gemakkelijk hulpmiddel om extreme luchtvochtigheidschommelingen te beperken.

De unit wordt in de piano geplaatst en zorgt, bij goed gebruik, voor een regelmatige vochtafgifte bij grote droogte en neemt een teveel aan vocht in zich op bij zeer hoge luchtvochtigheid.

Luchtbevochtiger

Een nog betere en effectievere manier is de vochtigheid te corrigeren met een luchtbevochtiger. Dit geldt zeker in het geval van een vleugel. Het grote voordeel hiervan is dat u de gehele kamer, en daardoor ook het gehele instrument, op de juiste vochtigheid houdt. Dat door het op deze manier bevochtigen van de lucht ook de rest van uw meubilair daarvan profiteert moge duidelijk zijn. Let er bij aanschaf van een luchtbevochtiger op dat deze voldoende capaciteit (m3) heeft voor de gehele ruimte waar het instrument zich bevindt.

Als de waarde op de hygrometer gaat stijgen boven de 70% dan dient u de hydroceel te verwijderen! Stijgt de waarde voor een langere tijd boven de 80% (vaak in de herfst) dan kunt u een warmte-element laten plaatsen in de piano. Deze dunne staaf van 1 meter lang moet deskundig worden geplaatst onder in de piano. De Clavisstemmer doet dat graag voor u.

Piano Life Saver of Dampp-Chaser voor behoud van uw kostbare instrument

Wanneer uw instrument een verzekerde stemstabiliteit nodig heeft dan raden wij het Piano Live Saver Systeem (PLSS) aan. Door het meten van de luchtvochtigheid zal dit apparaat dat in uw instrument wordt ingebouwd, de lucht plaatselijk gaan bevochtigen door water te gaan verdampen of ontvochtigen door het verwamingselement aan te zetten. Dit gebeurt rond een bepaalde luchtvochtigheid waardoor een zeer stabiele stemming over een langere periode gegarandeerd kan worden. Deze stabilisatie zal het instrument op meerdere vlakken ten goede komen zoals een stabielere afregeling, het tegen gaan van schimmel en het voorkomen van schade aan zangbodem en stemblok. Voor professionele pianisten en instrumenten die snel ontstemmen is het Piano Live Saver systeem zeker een aanrader.

Het Piano Live Saver Systeem (PLSS) biedt de mogelijkheid om deze luchtvochtigheidschommelingen te minimaliseren. Het betreft een apparaat met verschillende onderdelen die in/onder uw instrument worden ingebouwd.

1. Een humidistat die de luchtvochtigheid meet.

2. Een dehumidifier die in werking treedt bij een te hoge luchtvochtigheid.

3. Een humidifier die in werking treedt bij een te lage luchtvochtigheid.

4. Een 3-licht indicatorpaneel om de staat van het apparaat af te lezen.

5. Een waterslang voor het simpel bijvullen van de humidifier.

De humidistat stuurt het systeem aan en zal zo de luchtvochtigheid op 45% relatieve luchtvochtigheid houden wat onder andere een uitstekende stemstabiliteit garandeert. Onderhoud is simpel. Eens per 2 weken tot 1 keer per maand zal met een speciale gieter de humidifier door u bijgevuld moeten worden via de waterslang. Het systeem geeft door middel van een licht signaal aan wanneer dit nodig is.

Een keer per jaar zal de humidifier onderhouden moeten worden door een specialist. Het stroomverbruik is bij 24 uur continu gebruik 996 Watts. Het systeem is compleet geruisloos.

Het inbouwen van een Piano Life Saver System doen wij gratis (afhankelijk van reistijd). Het systeem kost vanaf 695,00 afhankelijk van piano of vleugel en de lengte van een vleugel. Wanneer u een instrument bij ons koopt of huurt en dit systeem laat inbouwen voordat wij de piano bij u afleveren krijgt u 15% korting op het inbouwen van het PLSS.

Met een Piano Life Saver zorgt u voor een constante luchtvochtigheid en temperatuur in uw piano

Met een Piano Life Saver zorgt u voor een constante luchtvochtigheid en temperatuur in uw vleugel

Voor uitgebreide informatie over het systeem klik hier.

Meer lezen

Periodieke technische onderhoudsbeurt om de 5 10 jaar!

Naast de stembeurten aan uw instrument is het ook noodzakelijk om eens in de 5 10 jaar het mechaniek te onderhouden. Dit mechaniek met meer dan 6000 onderdelen is, zoals u heeft kunnen lezen, op diverse punten aan slijtage onderhevig. Door dit onderhoud kunnen wij de slijtage zoveel mogelijk beperken.

Ook wordt de klank na een aantal jaren onregelmatig. Dit gebeurt door het inspelen van de hamerkop. Door de snaren ontstaan er groeven in het hamervilt. Worden deze te diep dan moeten de hamerkoppen worden bijgewerkt (schuren) waardoor er weer een optimale toon ontstaat.

Verder worden alle onderdelen van het mechaniek en het klavier tijdens de onderhoudsbeurt schoongemaakt en afgeregeld. Als laatste wordt de hamerkop van de piano of vleugel gentoneerd. Hierdoor wordt de klank zoveel mogelijk gegaliseerd.

Bovenstaande werkzaamheden kunnen aan huis gebeuren en duren doorgaans n werkdag.

Meer lezen